Rekrutacja

Aplikacja do Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej jest bardzo prosta!

Nie wymaga egzaminu wstępnego. Aby zostać studentem PSME PTL, należy do 18 X 2024 dopełnić formalności oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Kolejność zgłoszeń jest brana pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Aplikuj!

Prosimy o wypełnienie formularza i załączenie wszystkich wymaganych plików.

Załączniki, które należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych:

  • Krótki życiorys
  • Kopia dyplomu ukończenia Akademii Medycznej
  • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza