Program konferencji

 9.30 – 10.00Rejestracja uczestników Konferencji
10.00 – 10.15

Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorowy Prezes PTL

Prof. Waldemar Kostewicz – Prezes PTL

Dr Andrzej Ignaciuk – V-ce Prezes PTL, dyrektor PSME PTL

10.15 – 10.45

Medycyna estetyczna a medycyna oparta na faktach

Prof. Torello Lotti – Włochy

10.45 – 11.00

Wręczenie dyplomów ukończenia PSME PTL słuchaczom kursu 2019-2022 

Prof. W. Kostewicz

Prof. J. Woy-Wojciechowski

dr A. Ignaciuk

11.00 – 11.15

Trudny pacjent w gabinecie medycyny estetycznej – co to znaczy

Dr Mariusz Bartyzel

11.15 – 11.30

Preparaty hybrydowe na bazie sieciowanego kwasu hialuronowego w odbudowie macierzy zewnątrzkomórkowej

Dr n.med. Anna Skwarek 

Massmedica

11.30 – 12.00Przerwa kawowa
12.00 – 12.15

Neauvia – innowacyjny filer – przegląd publikacji medycznej

Prof. Raffaele Rauso

Neauvia

12.15 – 12.45

Korekcja rąk w medycynie estetycznej

Dr Emanuele Bartoletti – Włochy

12.45 – 13.15

Niebezpieczne okolice twarzy w zabiegach medycyny estetycznej – EBM

Prof. Raffaele Rauso

13.15 – 13.30

BioNutriStymulacja. Holistyczne podejście do odmłodzenia twarzy na wszystkich poziomach tkankowych

Dr Robert Chmielewski

FillMed

13.30 – 13.45

Nici w medycynie estetycznej – przegląd publikacji medycznych

Dr n.med. Diana Kupczyńska

13.45 – 14.15Przerwa kawowa
14.15 – 14.30

Flebologia i jej miejsce w medycynie estetycznej w oparciu o publikacje medyczne

Prof. Zbigniew Rybak

14.30 – 15.30

Seffiller – nowa era w autologicznej, regeneracyjnej medycynie estetycznej

Dr Alessandro Gennai-Włochy

15.30 – 15.45

Biostymulatory autologiczne oraz syntetyczne dopuszczone do iniekcji w okolicy powiek

Piotr Jastrzębski

Innmedis

15.45 – 16.00

Starzenie twarzy ze szczególnym uwzględnieniem ust – przegląd publikacji medycznych 

Dr n. med. Agnieszka Zwolak

16.00 – 16.15

Stymulatory tkankowe – przegląd publikacji medycznych 

Dr n.med. Dorota Krzyżanowska

16.15 – 16.45

Aktualna sytuacja medycyny estetycznej w Polsce i za granicą

Dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor, Senator RP 

Prof. Marek Chmaj 

Dr n.med. Klaudiusz Komor-wice prezes NIL 

Dr Andrzej Ignaciuk prezes PTMEiAA

16.45 – 17.00

Wybrane aspekty laseroterapii-przegląd publikacji medycznych 

Dr Piotr Sznelewski

17.00Podsumowanie i zakończenie konferencji

*W konferencji  mogą wziąć udział lekarze absolwenci i słuchacze PSME PTL