O Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Od 2002 roku, jako pierwsi w Polsce,

szkolimy lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej, będąc jednocześnie jednostką najstarszego w Polsce towarzystwa lekarskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania medycyny estetycznej sprawiło, iż dyplom PSME zyskał międzynarodową rekognicję. 

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej

Nauka w PSME PTL opiera się na systemie podobnym do specjalistycznego,

gdzie istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy pod okiem ekspertów z kraju i zagranicy (m.in. Włochy, Hiszpania) – nie tylko z punktu medycznego, ale też humanistycznego. 

Współpraca z wykładowcami renomowanych europejskich szkół medycyny estetycznej

umożliwia zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień z wielu perspektyw, przez co zajęcia w PSME swoją formułą znacznie wykraczają poza spotykane w trakcie innych szkoleń prezentacje firmowe. 

Otwartość na sugestie studentów oraz dostęp do najnowszych urządzeń i preparatów medycznych pozwala tworzyć program studiów odpowiadający współczesnym standardom edukacyjnym.

O Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego​ ​
dr Magdalena Łopuszyńska
dermatolog, lekarz medycyny estetycznej
Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej jest pierwszym poważnym krokiem edukacyjnym w życiu lekarza praktykującego medycynę estetyczną. Otrzymujemy tu bogatą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwala nam holistycznie podejść do problemów starzenia, zdrowia i stylu życia oraz dopasować zabiegi do indywidualnych potrzeb pacjenta, a nie tylko fragmentu jego ciała. Jest to wiedza, której nie zastąpi nam trzydniowy kurs czy szkolenie firmowe!

Absolwenci o PSME PTL

O Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego​ ​

Dr Andrzej Ignaciuk

Dr Andrzej Ignaciuk może poszczycić się licznymi zasługami dla rozwoju medycyny estetycznej w Polsce i na świecie. 

Jest współautorem, opublikowanych w Wiadomościach Lekarskich, rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej dotyczących stosowania wypełniaczy w trudnych obszarach takich jak: okolica oka, gładzizna i skronie. 

Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Ant-Aging PTL (PTMEiAA) oraz twórcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL. 

Pracuje z najlepszymi lekarzami z całego świata – prowadzi liczne kursy organizowane wspólnie z dr Philippe Deprez, dr Romulo Mene i dr Eduardo Kruligiem.