Kadra

Komitet Naukowy

prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – przewodniczący komitetu

prof. Emanuele Bartoletti (Włochy) 

prof. Jacek Arct 

prof. Jolanta Twardowska-Rajewska 

prof. Jose Cabo Soler (Hiszpania) 

prof. Kazimierz Kobus 

prof. Leonardo Longo (Włochy) 

prof. Nicola Zerbinatti (Włochy) 

prof. Paweł Surowiak 

prof. Romuald Olszański 

prof. Vincenzo Aloisantoni (Włochy) 

prof. Wiktor Szostak 

prof. Włodzimierz Baranowski 

prof. Zbigniew Rybak 

dr Andrzej Ignaciuk 

dr Ewa Skrzypek 

dr George Oskarbski (Włochy) 

dr Maciej Hamankiewicz 

dr Maurizio Ceccarelli (Włochy) 

dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro 

dr Philippe Deprez (Hiszpania) 

dr Włodzimierz Bednorz

Wykładowcy

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej jest pierwszym poważnym krokiem edukacyjnym w życiu lekarza praktykującego medycynę estetyczną. 

Otrzymujemy tu bogatą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwala nam holistycznie podejść do problemów starzenia, zdrowia i stylu życia oraz dopasować zabiegi do indywidualnych potrzeb pacjenta, a nie tylko fragmentu jego ciała. 

Jest to wiedza, której nie zastąpi nam trzydniowy kurs czy szkolenie firmowe!

Wykładowcy z kraju:

prof. dr hab. Irena Ponikowska 

prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus 

prof. dr hab. Zbigniew Rybak 

prof. dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska 

prof. Katarzyna Pytkowska 

prof. ndzw. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski 

prof. ndzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska 

prof. UJ dr hab. n. med. Radosław Śpiewak 

prof.  dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski 

dr Andrzej Ignaciuk 

dr Bartłomiej Krynicki 

dr hab. n. med. Łukasz Matusiak

dr Jolanta Wiśniewska

dr Małgorzata Żak

dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro

dr n. med. Cezary Pszenny

dr n. med. Ewa Skrzypek

dr n. med. Kamila Padlewska

dr n. med. Magdalena Białkowska

dr n. med. Michał Skalski

dr n. med. Włodzimierz Bednorz

dr Piotr Sznelewski

dr Waldemar Jankowiak

Wykładowcy z zagranicy:

dr Maurizio Ceccarelli (Włochy)

prof. Emanuele Bartoletti (Włochy)

prof. Jose Cabo Soler (Hiszpania)

dr Ferdinando Terranova (Włochy)

prof. Nicola Zerbinatti (Włochy)

prof. Vincenzo Aloisantoni (Włochy)